http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1750287-دانلود+پروژه+ی+روش+هاي+اسید+کاری+و+تاثير+آن+بر+بهره+دهي+مخازن.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1750161-دانلود+پروژه+ی+جامع+بررسی+شرایط+ایجاد+شکاف+هیدرولیکی+درچاه+های+نفت+و+گاز.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1750140-دانلود+پروژه+ی+جامع+بررسی+روش+های+ازدیاد+برداشت+از+مخازن+نفتی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1750085-دانلود+پروژه+ی+جامع+پروژه+چاه+آزمایی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1750061-دانلود+پروژه+ی+جامع+مخازن+گاز+میعانی+و+روش+های+ازدیاد+برداشت+از+مخازن+گاز+میعانی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1749868-دانلود+فایل+ورد+مقاله+آناليز+چاه+آزمايي+چاههاي+افقي.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1749863-دانلود+فایل+ورد+مقاله+آناليز+چاه+آزمايي+چاه+هاي+عمودي+و+افقي+در+يکي+از+مخازن+شکافدار+نفتي+غرب+ايران.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1748451-دانلود+پروژه+ی+جامع+کاربرد+نانوتکنولوژی+در+بهبود+ازدیاد+برداشت+نفت.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1739270-دانلود+پروژه+ی+جامع+بررسی+روشهای+توسعه+میدان+مشترک+گازی+سلمان+توسط+کشور+امارات.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1739253-دانلود+پروژه+ی+جامع+بهینه+سازی+فرازاوری+گاز.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1739237-دانلود+پروژه+ی+جامع+روشهای+اجرا+و+آنالیز+چاه+آزمایی+در+چاههای+افقی+نفتی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1739221-دانلود+پروژه+ی+جامع+بررسی+مشکلات+حفاری+در+سازندهای+شیلی+و+رسی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1739178-پروژه+ی+جامع+برسی+نحوه+احداث+چاهای+نفت+و+گاز+بااستفاده+از+روش+شکاف+هیدرو+لیکی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1739152-دانلود+پروژه+ی+جامع+در+مورد+مطالعه+و+بررسی+شرایط+ایجاد+شکاف+هیدرولیکی+درچاه+ها.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1689935-دانلود+مقاله+مروري+بر+مشکلات+حفاري+چاه+هاي+نفتي+در+سازندهاي+شيلي.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1689930-دانلود+پروژه+ی+جامع+روش‌هاي+ازدياد+برداشت+نفت+از+طريق+تزريق+گاز+و+ساير+روش‌هاي+نوين.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1662164-دانلود+مقاله+ی+مروری+بر+بیوراکتورها+و+کاربرد+انها+در+صنایع+غذایی+و+دارویی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1662162-دانلود+پروژه+ی++جامع+پالایش+نفت+خام+و+شرح+کامل+محصولات+و+فرایند+ها+و+تهیه+گازویل+و+مشخصات+و+نگه+داری+ان.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1661362-دانلود+مقاله+ی+مروری+بر+روش‌های+تولید+سوخت‌های+زیستی++و+معرفی+آن‌ها.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1661357-دانلود+پروژه+جامع+مروری+بر+روش‌های+تولید+سوخت‌های+زیستی++و+معرفی+آن‌ها.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1661347-دانلود+پروژه+ی+جامع+بررسی+غشا+های+سلولوز+استات++به+منظور++شیرین+سازی+آب.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1642354-دانلود+تحقیق+کامل+حذف+فلزات+سنگین+از+پساب+همراه+با+فایل+پاورپوینت+برای+ارائه.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1537481-دانلود+فایل+ورد+WORD+مقاله+جذب+بیولوژیک+یونهای+مس+و+منگنز+موجود+در+پساب+معدن+مس+سرچشمه++با+استفاده+از+مخمر+ساکارومایسس.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1537455-دانلود+پروژه+روشهای+حذف+فلزات+سنگین+از+زائدات+و+پسماند+صنایع.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1534852-دانلود+فایل+ورد+word+مقاله+روش+های+جدید+در+حذف+فلزات+سنگین+از+فاضلاب+های+صنعتیNew+trends+in+removing+heavy+metals+from+industrial+.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1529892-دانلود+فایل+ورد+مقاله+مقایسه+انواع+روشهاي+حذف+فلزات+سنگین+از+فاضلابهاي+صنعتی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1529789-دانلود+فایل+ورد+مقاله+کارکردعملياتي+و+راهبري+غشاء+مايع+آمولسيون+در+جداسازي+فلزات+سنگين+با+رويکرد+صنعت+نفت.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1449900-دانلود+پروژه+کامل+بررسی+غشاء+مایع++و+کاربرد+غشاء+مایع+در+فرایندهای+جداسازی+در+مهندسی+شیمی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1449753-دانلود+پروژه+ی++توليد+اسید+بنزوئیک+C6H5COOH++به+روش+های+مختلف+و+ملاحظات+اقتصادی+در+درس+طرح+و+اقتصاد+کارخانه.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1311843-دانلود+پروژه+ی+جامع+ساخت+وسنتزکاتالیست+تبدیل+مازوت+نفت+کوره+به+گازوییلنفت+گاز.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1250083-دانلود+پروژه+ی+بررسی+وشناسایی+محصولات+موردنیازصنایع+پایین+دست+پتروشیمی+برای+صادرات+به+کشورهای+Cis.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1249878-دانلود+پروژه+ی+شناخت+کشورهای+مشترک+المنافعCIS+++و+راههای+توسعه+روابط+بازرگانی+و+اقتصادی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1249744-دانلود+ورد+مقاله+ی+سناریوهای+آینده+پروژه+های+پایین+دستی+صنایع+نفت،+گاز+و+پتروشیمی+ایران.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1220399-دانلود+مقاله+ی+بررسي+چالشهاي+صنعت+سوخت+رساني+دريايي+بانکرینگدر+خليج+فارس+و+توسعه+راهكارهاي+ملي+و+بين+المللي.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1220340-دانلود+فایل+ورد+مقاله+ی+بررسي+ركود+اقتصاد+جهاني+و+تحريم+ها+در+صنعت+حمل+و++نقل+درياييبانکرینگ+و+چالش+هاي+موجود.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1220292-دانلود+فایل+ورد+مقاله+ی+ارزیابی+مدل+مطلوب+استراتژِي+سرمایه+گذاري+در+صنعت+سوخت+رسانی+به+نفتکشهابانکرینگ+در+جزیره+خارگ.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1220259-دانلود+فایل+ورد+مقاله+ی+بررسی+نقش+تجارت+الکترونیک+در+عرصه+رقابتی+صنعت+بانکرینگ.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1214038-دانلود+پروژه+ی+انواع+شیرین+کننده+ها.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1209028-دانلود+پروژه++جامع+معرفی+و+کاربرد+آنزیم+دکستراناز.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1209008-دانلود+فایل+ورد+پروژه+ی+کاربرد+آنزیم+ها+در+صنایع+غذایی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1208994-دانلود+فایل+ورد++مقاله+مروری+بر+اثر+فرایند+اولتراسوند+بر+آنزیم+پراکسیداز+و+دکستراناز+در+صنایع+غذایی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1110161-دانلود+تحقیق+جامع+بررسی+عملکرد+راکتورهای+غشاء+زیستی+و+کاربرد+آنها+در+تصفیه+آب.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-1101919-دانلود+فایل+ورد+مقاله+ی+انواع+بیوراکتورهای+تخمیر+حالت+جامد+برای+تولید+متابولیتهای+غذایی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-992721-دانلود+مقاله+ی+کاربرد+بیوراکتورها+در+تولید+مواد+دارویی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-990631-دانلود+پروژه+ی+بررسی+عملکرد+راکتورهای+غشاء+زیستی+و+کاربرد+آنها+در+تصفیه+آب.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-979167-دانلود+فایل+ورد+مقاله+تاثیر+بهبود+کاتالیست+نانوساختارZSM_5+بر+ارتقاء+محصولات+گاز+و+مایع+در+واکنش+شکست+کاتالیستی+پیرولیز+نفتکوره.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-979148-دانلودپروژه+ی+نانوكاتاليست+و+کاربرد+انها+در+صنعت++و+مبانی+پایه+ای+کاتالیست+و+علم+سطح.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-965381-دانلود+پروژه+ی+بررسی+کاتالیست+فرایند+تبدیل+کاتالیستی+نفت+کوره+به+بنزین.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-965364-دانلود+فایل+ورد+مقاله+ارتقاء+کیفیت+نفت+کوره+به+روش+شکست+کاتالیستی+توسط+زئولیت+مزومتخلخل++MCM_41.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-965338-دانلود+پروژه+ی+تولید+بنزین+مرغوب+به+روش+تبدیل+کاتالیستی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-861714-دانلود+پروزی+بررسی+تصفیه+پساب+های+صنعتی+و+دستگاه+های+مرتبط+به+ویژه+زلال+کننده+ها.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-861688-دانلود+پروژه+ی+بررسی+پدیده+ی+هیدرات+در+خطوط+انتقال+گاز.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-816204-دانلود+مقاله+و+پروژه+ی++ساخت+کربن+فعال+از+پوست+سخت+پسته+به+روش+شیمیایی+و+بررسی+اثر+پارامترهای+عملیاتی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-767484-دانلود+تحقیق+و+پروژدقیق+و+جامع+بررسی++تصفیه+اب+و+انواع+فاضلاب+ها.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-766552-پروژه+اثر+انعقاد+لخته+سازی++در+فرایند+تصفیه+پساب+کشتارگاه+مرغ.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-766540-فرآيند+زلال+سازي+وحوضهاي+زلال+ساز.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-688253-دانلود+پروژه+کامل+درس+مقدمات+مهندسی+نفت+با+عنوان+ازدیاد+برداشت+نفت+EOR.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-688241-دانلود+پروژه+کامل+برجهای+خنک+کننده+Cooling+Towers.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-687846-تخمین+رابطه+میان+قیمت+نفت+خام+و+گاز+طبیعی+مایع+شده+LNG+با+استفاده+از+مدل+تصحیح+خطا.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-687835-دانلود+کتاب+اصول+نم+زدايي+از+نفت+و+گاز+طبيعي.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-687826-دانلود+فایل+شرح+دقیق+اصول+و+مبانی+فرآیند+در+فراورش+گاز+با+آمین+بر+اساس+سرفصل+استاندارد.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-654677-پروژه+ی+بررسی+و+امکان‌سنجی+استفاده+از+گازهای+خروجی+از+فلر+برای+استفاده+به‌عنوان+سوخت.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-639200-بررسی+تأثیر+تتراهیدروفوران+در+تولید+بیودیزل+با+استفاده+از+روغن+پسماند+در+میکروراکتورکمک+حلال+تتراهیدروفوران++.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-639189-دانلود+پروژه+ی+کامل+غشاءهای+مایع+و+کاربرد+آنها+در+حذف+رنگ.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-639139-دانلود+پروژه+ی++کامل+و+بسیار+جامع+کامپوزیت+های+کربن+کربن.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-623465-دانلود+پروژه+ی+تجهیزات+سر+چاهی++Well+Head+Facilities.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-623123-دانلود+کتاب+بسیار+جامع++طراحي+تجهيزات+فرآينديمبدل+حرارتی+،+ریبویلرها،کندانسورها،کولرها....html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-623113-دانلود+پروژه+ی+بررسی+انواع+جوش+آور+در+پالایشگاه.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-622825-دانلود+پروژه+ی+بررسی+انواع+اتیلن+گلیکول+ها+و+همه+اطلاعات+مربوط+به+ان+همراه+با+مقاله+شبيه+سازي+واحد+دفع+تري+اتيلن+گليكول+پالايشگاه.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-622246-دانلود+پاورپوینت+درس+طرح+اقتصاد+کارخانه+در+مهندسی+شیمی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-622227-دانلود+پروژه+ی+دبی+سنجی+یا+جریان+سنجی+FlowMeter.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-622197-دانلود+پروژه+ی++درس+پالایش+و+پتروشیمی+با+عنوان+معرفی+و+شرح+گریس+و+ساخت+ان.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-622186-دانلود+پروژه+کارشناسی+با+عنوان+نحوه+ی+ساخت+سرامیک.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-622175-دانلود+پروژه+ی+مقایسه+تاثیر+نانو+ذرات+گرافیت+و+نانو+لوله+های+کربن+بر+تشکیل++هیدرات.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-620951-دانلود+پروژه+ی+بهینه+سازی+شبکه+انتقال+گاز+با+نرم+افزار+PipePhase.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-620938-دانلود+پروژه+ی+بهینه+سازی+شبکه+انتقال+گاز+با+نرم+افزار+pipesim.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-620787-دانلود+پروژه+ی+کارشناسی+با+عنوان+بررسی+کاربردهای+CFD+در+طراحی+فرایندهای+مهندسی+شیمی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-620463-دانلود+پروژه+کارشناسی+با+عنوان+بررسی+دیرگدازها+و+نسوزها+در+صنعت+و+مخصوصا+صنعت+الومینیم.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-605286-دانلود+پروژه+ی+کارشناسی+بررسی+کاتالیستهای+بکار+رفته+در+ریفرمینگ+مرطوب+متانول.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-602919-دانلود+پروژه+ی+کامل++بررسی+کاربرد+شبکه+های+عصبی+مصنوعی+در+مهندسی+شیمی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-598210-دانلود+پروژه+ی+کامل+بررسی+روش+های+نشان+دادن+کاتالیست+روی+سطوح+کاتالیستی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-598194-دانلود+پروژه+ی+کامل+ساخت+سطوح+کاتالیستی+و+ساختارهای+مختلف+کاتالیست+ها+و+کاربرد+آنها.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-597526-دانلود+پروژه+ی+بررسی+راکتورهای+بسترسیال+چندفازی+Fluidized+bed+در+راکتورهای+چندفازی++multi_phase+fluidized+bed+reactors+.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-597369-دانلود+جزوه+ی+فراورش+وشیرین+سازی+گاز+دکتر+شهرکی+دانشگاه+صنعت+نفت+دانشکده+نفت+اهواز+از+کتاب+Gas+conditioning+and+processing.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-596498-دانلود+پروژه+ی+بررسی+عوامل+رسوب+گذار+در+مبدل+های+حرارتی+و+ارایه+راهکار+جهت+کاهش+رسوبات++در+مبدل+های+حرارتی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-596462-دانلود+پروژه+کامل+فرایند+های+GTL++و+راکتورهای+مورد+استفاده+در+انها+GTL+PROCESS.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-591969-دانلود+پروژه+تولید+بایودیزلبیودیزلبا+استفاده+از+روغن+گیاهی+BIODISEL.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-589274-دانلود+پروژه+ی+طراحی+مبدل+های+حرارتی+و+بررسی++رسوب+گرفتگی+مبدل+های+حرارتی+و+راه+های+جلوگیری+از+رسوب+کردن+در+مبدل+ها.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-583315-دانلود+پروژه+ی+بررسي+فرايندهاي+مختلف+تصفيه+شيميايي+پساب+ها+در+صنعت+کاغذ+سازی+pulp+and+paper.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-583303-دانلود+پروژه++بررسي+آلاينده+ها،+منابع+و+تركيبات+رنگي+موجود+در+پساب+صنايع+كاغذسازي.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-583252-دانلود+پروژه+ی+تاريخچه+کاغذ+سازي+وتصفیه+پساب+صنعت+کاغذ+سازی++در+ايران+و+جهان.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-582843-دانلود+پروژه+ی+کلیات+شیرین+سازی+گاز.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-582832-دانلود+پروژه+ی+شرح+کامل+و+دقیق++شيرين+سازي+بوسيله+فرایند+های+کربنات+کربنات+داغ.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-582822-دانلود+پروژه+شرح+فرایند+شیرین+سازی+گاز+ترش+به+روش+های+جذب+فیزیکی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-582818-دانلود+پروژه+ی+شرح+کامل+و+دقیق++شيرين+سازي+بوسيله+بسترهاي+جامد.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-582813-پروژه+ی+شرح+کامل+و+دقیق++شیرین+سازی+گاز+با+امین+ها.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-577058-روش++طراحی++فرایند+و+کاربرد+آن+برای+طراحی+فرایندهای+++شیمیایی+در+صنعت.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-577005-تاثیر+چگالی+ویژه+روی+water+content+اب+همراه+با+گاز+طبیعی+effect+of+relative+density+Specific+Gravity+SG+on+the+saturated+water+con.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-576156-دانلود+پروژه+ی+آمونياك+و+روشهاي+توليد+آن.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-576152-دانلود+پروژه+ی+متانول+و+فرآيندهاي+توليد+آن.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-563251-دانلود+پروژه+ی+بررسی+روش+های+محاسبات+فلش+در+طراحی+فرایند+های+نفتی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-413208-دانلود+پروژه+ی+حفاظت+كاتدی+خطوط+لوله.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-413206-دانلود+مقاله+جداسازي+گازهاي+صنعتي+با+استفاده+از+زئوليت+نوع+DDR+و+روش+sweep+gas.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-413198-دانلود+گزارش+کاراموزی+شرکت+پالایش+نفت+تبریز.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-413193-دانلود+مقاله+فارسی+نگاهی+بر+غشاهای+مطالعه+شده+در+جداسازی+آروماتيکها+از+غير+آروماتيکها+با+استفاده+از+غشا.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-413157-دانلود+پروژه+و+پاورپوینت++جذب+سطحی++Adsorption.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-413146-دانلود+مقاله+فارسی+جداسازی+غشائی+اکسیژن+از+فتوبیوراکتور+کشت+ریزجلبک+در+تولید+بیودیزل.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-410560-دانلود+پروژه+ی+کاربرد+ها+و+خواص+و+فرایند+های+تولید+...+سولفوریک+اسید.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-410544-دانلود+پروژه+ی+خواص+و+کاربردهای+بنزوئیک+اسید.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-410526-دانلود+پایان+نامه+هیدرات+های+گازی+و+کاربرد+آن.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-409763-دانلود+پایان+نامه+معادلات+حالت+ترمودینامیکی+Equation+Of+State+همرا+با+فایل+پاورپوینت+برای+ارایه+پایان+نامه.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-377861-دانلود+کتابچه+ی+اشنایی+با+شیرهای+صنعتی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-376877-دانلود+پروژه+ی++نانو+ذرات+و+روشهای+تولیدآن+روش+سل_ژل.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-376874-دانلود+پروژه+ی++نانو+ذرات+و++روش+های+تولید+آن.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-376865-دانلود+پروژه+ی+سختی+اب+و+روش+های+بر+طرف+کردن+سختی+ان.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-376791-دانلود+پروژه+ی+رزین+های+تعویض+یونی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-376751-دانلود+گزارش+کاراموزی+نیروگاه+سیکل+ترکیبی+کازرون.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-376731-دانلود+پروژه+ی+تصفیه+اب+به+وسیله+فرایند+های+مربوط+به+غشا++اسمز+اسمز+معکوس+الکترو+دیالیز.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-376713-دانلود+پروژه+ی+حذف+گازها،هوازداها+و+روشهای+شیمیایی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-376703-دانلود+پروژه+ی+فیلترها+و+فیلتراسیون.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-376691-دانلود+پروژه+ی+كنترل+كيفيت+آب+دیگ+بخار+boiler.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-375873-بررسی+کلی+فرایند+های+شیرین+سازی+گاز+طبیعی++و+تشریح+کلی+آن+به+کمک+فرایند+آمین.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-355269-دانلود+پایان+نامه+روشهاي+ازدياد+برداشت+از+مخازن+نفتي.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-344806-دانلود+پایان+نامه+کارشناسی+با+عنوان+ذخیره+سازی+گاز+در+ساختارهای+زیرزمینی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-318725-دانلود+پروژه+ی+اصول+تقطیر+و+تفکیک.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-318319-دانلود+پایان+نامه+کاربرد+نانو+در+مهندسی+کشاورزی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-315233-دانلود+فایل+شامل+توضیحات+تلفات+کرونا.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-315154-دانلود+پایان+نامه+طراحی+و+تحلیل+مخازن+کامپوزیتی+تحت+فشار.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-314841-دانلود+پایان+نامه++انتخاب+سرمته+با+بیشترین+نرخ+نفوذ.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-314795-دانلود+پروژه+ی+آلاینده+های+هوا+و+روش+های+جداسازی+مواد+الاینده.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-314712-دانلود+پروژه+ی+آلاینده+های+آب+وروشهای+اندازه+گیری++کیفیت+آب.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-314697-دانلود+پروژه+ی+کروژن.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-314685-دانلود+پروژه+ی++خواص+سنگ+مخزن++reservoir+rock+properties.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-314673-دانلود+پروژه+ی+آلاینده+های+ذره+ای+و+وسایل+حفاظت+در+مقابل+آنها.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-314598-دانلود+پروِِِژه+کد+نویسی+پخش+بار+با+upfc++متلب.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-311337-دانلود+پایان+نامه+مکان+یابی+بهینه+ریکلوزر+در+شبکه+توزیع+متوسط.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-303297-دانلود+پایان+نامه+ساخت+میکرو+راکتور+برای+بررسی+بهبود+اختلاط+در+واکنش‌های+شیمیایی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-298688-دانلود+پایان+نامه+بررسی+روش+های+فرازآوری+مصنوعی+در+مخازن+هیدروکربنی+و+انتخاب+بهینه+ترین+روش.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-295658-دانلود+پایان+نامه+بررسي+و+مقایسه+مدلهاي+مختلف+براي+تهنشیني+ذرات+آسفالتین+در+خطوط+لوله.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-295626-دانلود+پایان+نامه+بررسي+و+مقایسه+مدلهاي+مختلف+براي+رسوب+ذرات+آسفالتین+در+چاه.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-295322-دانلود+حل+المسائل+حلال++ترمودینامیک+ملکولی+تعادل+فازهای+سیالی+Solutions+Manual++Thermodynamics+John+M.+Prausnitz.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-294313-دانلود+گزارش+کاراموزی+بازرسي+فني+خطوط+لوله+شركت+نفت+فلات+قاره+ايران+و+بازرسي+مرتبط+با+تأسيسات+شركت+نفت.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-291496-دانلود+پایان+نامه+ی+تزریق+مواد+شیمیایی+برای+تغییر+ترشوندگی+در+مخازن+گاز+میعانی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-291062-دانلود+شرح+پروسس+واحد+اولفین.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-290893-دانلود+شرح+فرایند+واحد+جداسازی+گاز+طبیعی+++NF+PLANT.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-290887-دانلود+شرح+پروسس+واحد+دواتيل+هگزانول.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-290878-دانلود+کتاب+تصفیه+پساب.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-289386-دانلود+پروژه+واحد+اب+ترش+،+واحد+امین++تصفیه+گاز+و+بازیافت+امین++،واحد+بازیافت+گوگرد+در+صنعت.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-289356-دانلود+گزارش+کامل+و+جامع++کاراموزی+شرکت+پالایش+نفت+اراک+واحد+تبدیل+کاتالیستی+Catalytic+Naphtha+Reforming.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-289264-دانلود+پروژه+ی+جداسازي+مخلوط+آزئوتروپيك+نرمال+هگزان+و+بنزن+توسط+فرآيند+تقطير+استخراجي+در+حضور+حلال+++_N+متيل+پيروليدون.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-289123-دانلود+پایان+نامه+کربن+فعال+و+موارد+استفاده+و+روش+های+تولید+ان+و++کاربرد+ان+برای+حذف+آلاینده+ها+از+آب+و+ارزیابی+عملکرد+آن+و+احیای+.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-289034-دانلود+پایان+نامه+جداسازی+هوا+با+استفاده+از+فناوری+غشائی++و+جذب+سطحی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-286723-دانلود+پایان+نامه+افزایش+مقیاس+مخازن+شکافدار.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-286714-پایان+نامه+ی++بررسی+رفتار+تولیدی+مخازن+گازی+با+فشار+غیر+معمول+با+لحاظ+مدل+های+تراکم+پذیری+متغیر+سازند.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-279284-دانلود+پایان+نامه+ی+طراحی+کنترل+کننده+SVC+با+روش+منطق+فازي+براي+کنترل+ولتاژ.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-277560-دانلود+پروژه++پاورپوینت+طراحی+کوره+های+صنعتی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-277526-دانلود+پروِژه+پاورپوینت++حرکت+سیال+در+بستر+ذرات+جامد.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-270413-دانلود+پایان+نامه+بررسی+چسب+های+پلیمری+بر+پایه+ی+اپوكسي.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-266780-دانلود+پروژه+ی+تقطیر+غشائی+Membrane++Distillation+MD.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-266188-دانلود+پروژه+جداسازی+فلزات+سنگین+از+نفت+خام.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-265593-دانلود+پایان+نامه++بررسی+امکان+انتقال+گاز+طبیعی+توسط+هیدرات+گاز+طبیعی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-265295-دانلود+گزارش+کاراموزی+شرکت+ایران+خودرو.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-265226-دانلود+گزارش+کاراموزی+مکانیک+خودرو.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-264535-دانلود+پروژه+ی+بهره+برداری+پیشرفته+نیروگاه+بخار.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-264173-گزارش+کارآموزی+شرکت+مدیریت+اکتشاف.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-262830-ماده+کاهش+دهنده+ی+اصطکاک+سیالات+درون+لوله+ها.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-262816-مــعــرفــی+ســیــال+فــوق+بــحـرانـی++++++Super+Critical+Fluid.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-261919-دانلود+پایان+نامه+تولید+بیودیزل+به+وسیله+کاتالیست+های+ناهمگن+BIODISEL.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-261473-پايان+نامه++بررسی+جنبه‌های+فنی+و+اقتصادی+اضافه+نمودن+گاز+هیدروژن+به+خطوط+انتقال+گاز+طبیعیpower+to+gas.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-260546-پايان+نامه+آنالیز+پخش+بار+سیستم+های+قدرت+شامل+STATCOM+همراه+با+فایل+شبیه+سازی+متلب++و+فایل+power+point+برای+ارائه.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-260258-پايان+نامه+پخش+بار+بهینه+برای+کاهش+تلفات+OPF+همراه+با+فایل+متلب.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-260235-پايان+نامه+آنالیز+پخش+بار+سیستم+های+قدرت+شامل+IPFC+همراه+با+فایل++شبیه+سازی+با+متلب.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-260188-پایان+نامه+کاربرد+غشا+در+شیرین+سازی+گاز.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-260171-بایان+نامه+بررسی+جداسازی+گاز+دی+اکسید+کربن+با+استفاده+از+غشاهای+مختلف.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-260160-پایان+نامه+ساخت+محدود+کننده+جریان+خطا+و+برنامه‌نویسی+آتش+تریستور.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-260153-پایان+نامه+شبیه+سازی+رژیم+جریان+سیال+با+همزن+افقی+با+استفاده+از+دینامیک+سیالات+محاسباتی+توسط+نرم+افزار+Fluent.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-260152-دانلود+پروژه+ی+خواص+و+کاربردهاي+اکسید+نیکل+NiO.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-259835-پایان+نامه+مقایسه+سیستم+های+گرمایش+مرکزی+و+موضعی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-259734-پایان+نامه+طراحی+سیستم+سرمایش+و+گرمایش+سالن+ورزشی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-259637-شبیه+سازی+CFD+++احتراق+بدون+شعله.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-259544-پایان+نامه+شبیه+سازی+واحد+الفین+پتروشیمی+اراک.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-259338-تحقیق+عملکرد+راکتورهای+غشاء+زیستی+و+کاربردها.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-259085-پایان+نامه+شبيه+سازي+واحد+تقطیر+خلاء++پالایشگاه+آبادان++بوسیله++نرم+افزار+Aspen++Plus.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-259082-پایان+نامه+کاربرد+کاتالیست+های+نا+همگن+درتولید+بیودیزل+biodiesel.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-258905-گزارش+کارآموزی+نیروگاه+حرارتی+رامین+اهواز.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-258890-پایان+نامه+راکتور+غشایی+فوتوکاتالیستی++pmr++همراه+با+فایل+پاور+پوینت+ان+photocatalytic+membrane+reactor.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-246228-روغن+موتور+و+ویژگی+های+آن.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-244697-مشخصات+سوخت+ها.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-244309-آشنایی+با+سیستم+های+کنترلDCS.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-242803-طراحی+هندسه+مشعل+با+نرم+افزار+Gambit.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-242564-پایان+نامه+جداسازي+و+حذف+استايرن+در+مجتمع+پتروشیمی+به+روش+جذب+سطحی+با+استفاده+از+پودر+كربن+فعال+و+هيبريداسيون+آن+با+نانو+غشاء.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-242398-پایان+نامه+فراینداوره+منطقه+2+پتروشیمی+شیراز+وتوجیه+اقتصادی+ان.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-241806-کاراموزی+شرکت+چرخه+طبیعت+سبز.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-241799-پاین+نامه+تحلیل+مواد+سرامیکی+از+دیدگاه++علم+مهندسی+شیمی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-241556-گزارش+کاراموزی+مجتمع+پتروشیمی+شیراز.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-240868-امونیاک+و+محیط+زیست.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-240558-کوره.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-240548-تبدیل+متانول+به+فرمالدهید.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-240536-انواع+جوش+آور+در+پالایشگاه.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-240462-سیمان+حفاری.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-240217-گزارش+کاراموزی+شرکت+سیمان+فارس.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-239569-گزارش+کارآموزی+واحد+تولید+پی+وی+سی+_700+مجتمع+پتروشیمی+آبادان.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-239135-روشهای+تهیه+پوشش+های+نانو+ساختاری+TIO2+در+فرایند+فوتوکاتالیزوری++راکتورهای+ثابت.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-238591-بررسي+پارامترهاي+موثر+و+راكتور+فرآيند+هاي+فوتوكاتاليستي+در+تصفيه+آب+و+پساب.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-238585-دانلود+بررسی+کارکرد++و+عوامل++موثر+بر+رفتار++راکتورهای+فوتوکاتالیستی+TIO2در+تصفیه+پساب.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-236208-مطالب+مهم+و+کنکوری+مکانیک+سیالات.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-236205-جداکننده+های+فازی+و+طراحی+انها.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-236201-گزارش+كارآموزي+پالايشگاه+گاز+پارسيان.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-235440-انواع+برج+ها.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-232776-مفاهیم+و+مباني+گریس.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-227857-تبدیل+متانول+به+فرمالدهید.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-227689-جداسازی++co2+با++غشاء.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-227678-پایان+نامه+معرفی+و+عملکرد+تیتانیم+اکسید+و+سنتز+نانو+ذرات+تیتانیوم+اکسید.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-227561-معرفی+فرآیند+جذب+سطحی،+جاذب+ها+و+فرآیند+های+صنعتی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-218841-گزارش+کار+آموزی+مجتمع+پتروشیمی+اراک.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-218697-مخازن+نگهداری+در+پالایشگاه.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-218691-نحوه+انتقال+نفت+خام+به+پالایشگاه.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-218686-توپک+رانی+در+تشخیص+خوردگی+لوله+های+نفت.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-218682-واحد+تثبیت+مایعات+نفتی+پالایشگاه+خانگیراناستابلایزر.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-218432-سمینار+تقطیر+اتمسفریک.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-218430-واحد+آیزوماکس+در+پالایشگاه+نفت+اصفهان.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-218426-نفتگیر+یا+تله+نفتی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-218037-کنترل+دمای+راکتورهای+پلیمر+شدن+ناپیوسته+متیل+متا+کریلات.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-218035-تنظیم+نقطه+شبنم+هیدروکربن+گاز+طبیعیHCDP.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-217815-دستگاه+های+جداسازی+فاز+در+فرآوری+گاز+طبیعی+و+اصول+طراحی+آن+ها.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-217813-کاربرد+متنوع+مشتقات+گاز+طبیعی+و+بازار+فروش+آزاد.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-217808-شیرین+سازی+گاز+طبیعی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-217069-استفاده+از+هالوکربن+ها+در+پلیمریزاسیون+اتیلن+فاز+گازی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-217023-مطالعه+و+بررسی+پالایشگاه+میعانات+گازی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-217010-طراحی+خطوط+انتقال+گاز.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-216941-کتاب+مروری+بر+فرایند+پالایش+نفت.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-216919-کتاب+اصول+و+مکانیزم+بازیافت+گوگرد.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-216916-کاتالیزورهای+مورد+استفاده+در+گوگرد+زدایی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-216906-افزایش+بازاوری+نفت+توسط+باکتری+و+میکروبmicrobial+enhanced+oil+recovery.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-216883-دکل+حفاری+و+تجهیزات+جانبی+آن.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-216877-کتاب+آشنایی+با+اصول+فرآورش+گاز+با+آمین.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-216863-کتاب+اصول+عملکرد+کمپرسور.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-216861-اصول+روانکاری.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-216858-طراحی+وساختمان+توربین+ها.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-216851-اصول+عملکرد،راه+اندازی+و+کاربرد+بهینه+انواع+بویلرها+در+پالایشگاه.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-216603-کتاب+اصول+نم+زدایی+در+صنایع+نفت+و+گاز.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-216554-گزارش+کار+آموزی+واحد+آمونیاک+پتروشیمی+خراسان.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-216059-نیروگاه+های+سیکل+ترکیبی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-216035-روش+های+تصفیه+گازهای+استحصالی+ازمخازن.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-216031-واحد+تقطیر+خلاVacuum+distillation+unite.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-215785-متانول+و+فرایند+های+تولید+ان.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-215778-استیلن++اتین++و+روش+های+تولید+ان.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-215737-کراکینگ+کاتالیستی+بسترسیال.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-215733-دانلود+پروژه+ی+گوگردگیری+از+نفت+سفید.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-215731-ازدیاد+برداشت+نفت.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-215678-پایان+نامه+جداسازی+کربن+دی+اکسید+با+انواع+روشها+به+خصوص+غشا.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-215581-نانو+ذرات+و+انتقال+حرارت.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-215572-گزارش+کارآموزی+مجتمع+پتروشیمی+شیرازواحد+اوره+منطقه+2+.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-215570-گزارش+کارآموزی+پالایشگاه+نفت+کرمانشاه.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-215556-دانلود+پروژه+ی+نمک+گیری+Desalter.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-215423-کاربرد+غشاها+در+صنایع+گاز.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-215421-مشخصه+سوخت+ها.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-215420-واحد+ریفرمینگ.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-215419-مجموعه+کامل+در+مورد+بنزین.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-215418-حفاری+جهت+دار.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-215416-تزریق+گاز+به+چاه+نفت.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-215412-تجهیزات+حفاری.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-215349-برج+تقطیر+اتمسفریک.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-215346-دانلود+پروژه+ی+تولید+آمونیاک.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-215345-محاسبه+آنتالپی+و+آنتروپی+مخلوط+گازی+و+کاربرد+آن+ها+در+فرایند+انتقال+گاز+طبیعی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-215344-مبدل+حرارتی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-215330-پایان+نامه+برنامه+ریزی+استراتژیک+برای+مدیریت+مخازن+نفت+و+گاز+ایران.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-215289-انتقال+گرما+در+خطوط+لوله+انتقال+گاز.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-215144-لرزه+نگاری+چاه.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-215141-قیر+و+انواع+آن.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-215128-روشهای+نوین+انتقال+گاز.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-214899-دانلود+پروژه+ی+هیدرات+گازی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-214757-فرایند+های+پالایش.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-214752-دانلود+شرح+فرایند+واحد+تصفيه+نفتا.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-214654-پایان+نامه+جذب+فلزات+سنگین.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-214560-نیروگاه+هسته+ای.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-214541-دانلود+پروژه+ی++بررسی+فرایند+های+غشایی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-214281-زئولیت+ها+در+کجای+کره+خاکی+یافت+میشوند+؟.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-214271-ازدیاد+برداشت+از+مخازن+به+روش+میکروبی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-214262-گزارش+کار+آزمایشگاه++سیالات.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-214249-بررسی+رفتار+فازی+و+معادلات+حالت+گاز+طبیعی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-214225-زئولیت+ها.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-213958-شرح++دقیق+فرایند+های++مختلف+پتروشیمی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-213948-گزارش+کار+ازمایشگاه+کنترل.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-213863-بررسی+دقیق+اجزای++دکل+های+حفاری.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-213842-روش+های+اکتشاف+مخازن+نفت+و+گاز.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-213816-دانلود+پروژه+ی+رطوبت+زدایی+از+گاز.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-213803-روشهای+استخراج+وبرداشت++نفت+و+گاز.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-213778-گزارش+کار+ازمایشگاه+حرارت.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-213544-جداسازي+گازها+با+غشاء.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-213462-گزارش+کار+ازمایشگاه+فیزیک+2.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-213425-انیمیشن+نحوی+سیمانکاری+چاه+نفت.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-213413-خوردگی+در+صنایع+نفت+و+گاز.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-213404-انواع++کراکینگ+هیدرو+کراکینگ+و+کراکینگ+با+بخار+.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-213394-گزارش+کاراموزی++پالایشگاه+گاز+بید+بلند.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-213158-دانلود+تحقیق+اثر+مواد+بیولوژیک+بر+محیط+زیست.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-213154-بازیابی+گوگرد+در+فراوری+گاز+طبیعی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-213145-کاربردهای+مشتقات+گازی+و+بازار+فروش+آنها.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-213129-فشرده+سازی+و+سرد+سازی++گاز+طبیعی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-213045-مراحل+غنی+سازی+اورانیوم.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-213022-لوله+های+حرارتی+heat+pipe.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-212988-روشهای+تولید+بنزین+و+افزایش+عدد+اکتان+ان.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-212958-انواع+پمپ+ها+و+اجزای+انها+و+نحوی+کارکرد+انها.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/prod-212941-دانلود+واحد+اتیلن+اکساید++در+پتروشیمی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/cat-21112-پایان+نامه++مهندسی+شیمی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/cat-68289-پایان+نامه.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/cat-35131-پایان+نامه+مهندسی+مکانیک.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/cat-35132-پایان+نامه+مهندسی+برق.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/cat-41906-پایان+نامه+مهندسی+نفت.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/cat-46019-پروژه+های+مهندسی+برق.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/cat-46051-power+point.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/cat-22599-سایر+درسها.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/cat-21149-گزارش+کاراموزی.html monthly http://sadra2003.sellfile.ir/cat-29446-گزارش+کار+آزمایشکاه.html monthly